Huwelijkse voorwaarden

Als jullie gaan trouwen, dan zijn jullie vooral bezig met de leuke dingen die te maken hebben met de organisatie van de huwelijksdag. Maar het is ook verstandig om met elkaar te praten over de ‘zakelijke’ kant van jullie huwelijk; de samenlevingsvorm die jullie aangaan door het huwelijk.

In Nederland trouwde je tot eind 2017 nog automatisch in gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden van jullie samen zouden zijn. Bij een scheiding kregen beide partners de helft van de totale waarde van de bezittingen, maar waren beide ook verantwoordelijk voor de helft van eventuele schulden.

Dit is echter veranderd. Vanaf 1 januari 2018 trouw je in beperkte gemeenschap van goederen; je deelt niet meer automatisch alles bij een scheiding.

  • het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen worden gemeenschappelijk bezit;
  • schenkingen en erfenissen die voor en tijdens het huwelijk worden ontvangen blijven persoonlijk bezit;
  • schulden en bezittingen van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel;
  • ontstaan er schulden tijdens een huwelijk waarvoor een van de echtgenoten persoonlijk aansprakelijk is, dan vallen deze in de nieuwe regeling binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Een openstaande schuld kan verhaald worden op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Het persoonlijke vermogen van de niet-betrokken echtgenoot blijft echter buiten schot.

Het trouwen in beperkte gemeenschap van goederen moet voorkomen dat een van de echtgenoten de helft van zijn of haar persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding, of dat hij of zij opdraait voor de schulden die de ander voor het huwelijk heeft gemaakt.

Bij de nieuwe regeling zul je bij een scheiding wel moeten kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn. Leg dit van tevoren dan ook goed vast. Wanneer een persoonlijk vermogen van bijvoorbeeld een onderneming tijdens het huwelijk in waarde toeneemt, zal bij een scheiding de waardestijging worden getaxeerd en verrekend. 

Kijk voor een uitgebreide uitleg op de website van 'wijzer in geldzaken'.